انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند.

 هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیفی گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‎مند واقع شود.

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

صورتهای مالی چند نوع است :
-1 ترازنامه
-2 صورتحساب سود و زیان
-3 صورت حساب سود وزیان انباشته
-4 صورت مالی میان دوره ای
-5 صورت سرمایه
-6 صورت گردش وجوه نقد

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می تواند در زمینه های زیر صورت پذیرد:

1-بررسی نسبتهای نقدینگی و میزان توان شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت.

٢- بررسی نسبتهای عملیات از جمله گردش کالا و تولید بطوریکه بتوان فرآیند را از زمان تامین مواد اولیه و زمان تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.

3-بررسی استفاده بهینه از داراییهای ثابت و منابع سرمایه ای.

۴-ارزیابی و بررسی توان مالی شرکت در پرداخت بدهی ها و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.

بطورکلی بررسی وضعیت ساختار سرمایه.

۶-ارزیابی پروژه ها و طرحهای در دست اجرا.

٧-بررسی توان و قدرت بنگاه اقتصادی در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم.

٨-تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده آالای ساخته شده و فروش رفته.

٩-بررسی ساختار منابع انسانی و دهها موضوع مرتبط با عملیات شرکت.