انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

1: اظهارنامه مالیات عملکرد به صورت سالیانه

2: اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به صورت فصلی

3: خلاصه لیست حقوق ودستمزدبه صورت ماهانه

4: گزارشات خریدوفروش به صورت فصلی

5: اعلام لیست هزینه های مشمول پرداخت مالیات تکلیفی حداکثر تا سی روزاز پرداخت هزینه

6: پرداخت مالیات براجاره حداکثرتاده روزازپرداخت هزینه اجاره

 

بازگشت به فهرست مطالب