انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

ماده

موضوع

درصد

نسبت به

190

دیرکرد پرداخت مالیات

2/5درصد درماه

مبلغ مالیات

192

عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی ٭

عدم تسلیم اظهارنامه در سایر موارد

40%

10%

مبلغ مالیات

مبلغ مالیات

193

عدم ارائه دفاتر

رد دفاتر

20%

10%

مالیات

مالیات

197

عدم تسلیم لیست حقوق

عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری

2 %

1%

حقوق پرداختی

قرارداد

199

عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی

20%

مالیات پرداخت نشده

٭ مشمول بخشودگی نمی‌شود

 

بازگشت به فهرست مطالب