انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

عنوان جرم

مجازات

قانونهای مرتبط

نپرداختن مالیات و همچنین سود سهام دولت حداکثر یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از سوی شرکت های دولتی (فرار از مالیات )

در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود

ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور

استناد به اسناد و مدارکی که بر خلاف حقیقت تنظیم شده برای فرار از مالیات (فرار از مالیات)

علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون(حبس 3 ماه تا 2 سال ) از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

خارج نمودن اموال مورد تامین از تصرف خود از سوی مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی (فرار از مالیات)

حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 161قانون مالیات های مستقیم

تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

تخلف سردفتر اسناد رسمی در خصوص کسر مالیات (فرار از مالیات)

بار اول :جریمه معدل 20% مالیات بار دوم :حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 200 قانون مالیات های مستقیم

به دفاتر و اسناد و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده به قصد فرار از پرداخت مالیات (فرار از مالیات)

حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم