انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
 • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

   

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 در گزارشات فصلی سال 1396 بخش های زیر گنجانده شده است؛

 • اطلاعات مربوط به پیمانهای کارفرما درایران
 • اطلاعات مربوط به پیمانها بصورت ارزی
 • اطلاعات تجمیعی مربوط به پیمانها
 • اطلاعات مربوط به اشخاص وبنگاههای اقتصادی
 • اطلاعات مربوط به پیمانهای پیمانکاران درایران
 • اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات درایران
 • اطلاعات مربوط به خرید کالا و خدمات درایران
 • اطلاعات مربوط به فروش یا صادرات کالا و خدمات و پیمانها به خارج از ایران
 • اطلاعات مربوط به واردات یا خرید کالا وخدمات وپیمانها ازخارج از ایران
 • اطلاعات مربوط به قراردادهای حق العملکاری و مدیریت پیمانها
 • اطلاعات مربوط به خدمات حمل بار توسط موسسات حمل بار
 • اطلاعات مربوط به خدمات مسافربری توسط آژانسهای مسافرتی
 • اطلاعات مربوط به کمیسیونهای دریافتی بیمه کارگزاری‌ها
 • اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره محل و سایر اموال

 

بازگشت به فهرست مطالب