انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

 

 

در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: "مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت".

سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور وصول بدهی مالیاتی شرکت‌های خصوصی، راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال اعضای هیئت مدیره مربوطه را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه گردد، ضبط کند.

 

بازگشت به فهرست مطالب