انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

کليه موديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده مکلف به درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه ذيل صورتحساب‌های صادره می باشند و خريداران کالا و يا خدمت در حال حاضر میتوانند از طريق مدارک ثبت نام اينترنتی مودی و یا از طريق گواهينامه‌ صادره توسط سازمان امور مالياتی کشور از صحت و قانونی بودن پرداخت ماليات و عوارض به فروشنده (به عنوان مودی ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده) اطمينان حاصل نمايند.

 

بازگشت به فهرست مطالب