انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

در مبحث جریان گردش محصول در واقع مسیر حرکت تولید در مؤسسات تولیدی مطرح می شود.جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی به صورتهای زیر می باشد:

1_گردش متوالی

2_گردش موازی

3_گردش انتخابی

گردش متوالی

در گردش متوالی محصول برای ساخت,عملیات یکنواخت و مسابهی به صورت متوالی و پشت سرهم بر روی هر یک از اقلام تولید انجام می پذیرد.

گردش موازی

در گردش موازی عملیات ساخت یک محصول ,ساخت محصول ممکن است ار دو دایره به صورت موازی آغاز و در مرحله آخر و نهایی به صورت یک کالای ساخته شده با یکدیگر ادغام و ترکیب شود.

گردش انتخابی

در گردش انتخابی محصول,کالای در جریان ساخت می تواند از مراحل مختلف یا مسیرهای متفاوتی عبور کند و به محصول نهایی مورد انتظار تبدیل شود به عنوان مثال در یک کارگاه کیک پزی خمیر تهیه شده کیک می تواند در یک حالت مستقیما به تنور پخت رفته و به شکل یک کیک ساده سبته بندی شود. و در حالت دیگر بخشی از خمیر کیک می تواند به مرحله ای دیگر رفته و مواد شکلاتی به آن اضافه شده و به تنور پخت وارد شود و به صورت کیک شکلاتی بست بندی گردد.ویا بخش دیگر از خمیر اولیه کیک به مرحله ای وارد شود که به آن اسانس میوه افزوده می شود و به شکل یک کیک میوه ای پخته شود و سپس بسته بندی گردد.