انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی 


1- کلیه اشخاص حقوقی.
2- اشخاص حقیقی که براساس 6 مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
3- اشخاص حقیقی دارای بیش از 30 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.
4- اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال بیش از 30 میلیارد ریال است.
مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل نیز، تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل می باشد. در ضمن مهلت ارسال معاملات در فصل بهار و تابستان 95 همچنان یک ماه است.

حد نصاب معاملات فصلی 


قبلا برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش) زیر 10 درصد نصاب معاملات کوچک دولتی، نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما  در آیین نامه جدید، شرایط محدود شده است به این شکل که: 
1- ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمی باشد.
2- فقط اشخاص حقیقی را می توان به صورت تجمیعی ثبت نمود.

مهلت رسیدگی معاملات فصلی 


طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده 169 مکرر، مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان، پنج سال تعیین شده است. به این صورت نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا پنج سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری است. البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تا کنون فاقد سقف زمانی می باشد.

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169


1- جریمه عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات برابر است با یک درصد مبلغ مورد معامله.
2- عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله جریمه ای برابر با دو درصد مبلغ کورد معامله دارد.
3- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود به دو درصد جریمه مبلغ مورد معامله می انجامد.
4- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده دارای جریمه یک درصدی مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است می باشد.
تبصره: درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف 1 و 2 در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل دو درصد مبلغ همان معامله است.

 

بازگشت به فهرست مطالب