انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی
  • تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی
  • ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • دریافت کد اقتصادی
  • دریافت گواهی ارزش افزوده

     

     

  تلفن تماس: 09125456159 نیک سیرت

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

مخاطبین این مقاله کمک حسابرسان و حسابرسان هستند. در بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود که ضمیمه اسناد حسابداری هزینه‌ها یا خرید‌ها و غیره، کپی فاکتورهای مربوطه است و خود اصل فاکتورها در پرونده‌های اشخاص طرف حساب شرکت یا پرونده‌های خاصی بایگانی می‌شود.
این نحوه عمل یک اشکال اساسی دارد و آن هم این است که ممکن است از یک فاکتور، چندین کپی تهیه و برای آن کپی‌ها، سندهای حسابداری مختلف صادر و در متن سندها قید شود که اصل فاکتور در پرونده مربوطه بایگانی شده است.
در چنین حالتی ممکن است که حسابرس به پرونده مربوطه مراجعه و اصل فاکتور را مشاهده کند ولی او به هیچ وجه متوجه نمی‌شود که برای آن فاکتور اصلی، چندین سند حسابداری با ضمیمه کپی فاکتور اصلی صادر شده است.
برای جلوگیری از چنین عملی، باید پیشنهاد کرد که همیشه اصل فاکتور ضمیمه سند حسابداری مربوطه شود و در مواقعی که با توجه به نیازهای واحد مورد رسیدگی، اصل فاکتور باید در پرونده خاصی بایگانی شود، حتما روی اصل فاکتورهای بایگانی شده، شماره سند حسابداری مربوطه و تاریخ آن به صورت درشت قید شود. بدین ترتیب، دیگر نمی‌توان برای یک فاکتور اصل، چندین سند حسابداری با ضمیمه کپی فاکتور اصل صادر کرد.
گارو هوانسیان‌فر - عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان