انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی
  • تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی
  • ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • دریافت کد اقتصادی
  • دریافت گواهی ارزش افزوده

     

     

  تلفن تماس: 09125456159 نیک سیرت

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

براساس استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3 با عنوان درآمد عملیاتی، درآمد عملیاتی‌حاصل‌ ازفروش‌ کالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیرتحقق‌ یافته‌ باشد:

الف‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ کالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ کرده‌ باشد،

ب. واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت ‌مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ که‌ معمولاً با مالکیت‌ همراه‌ است‌ یا کنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نکند،

ج. مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌­گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد،

د. جریان‌ منافع‌ اقتصادی ‌مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و

ه. مخارجی‌ را که‌ در ارتباط‌ با کالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.

 

بازگشت به فهرست مطالب