انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

۱-عدم فعاليت شركت ناظر به گذشته می باشد و نمی توان نسبت به آينده يا سال مالی بعد اعلام عدم فعاليت نمود.

۲- جهت اعلام عدم فعاليت بايد تشكيل پرونده دارایی نمود و بدون تشكيل پرونده عدم فعاليت معنایی ندارد.

۳- عدم فعاليت شركت حتما بايد در مهلت قانونی یعنی ۴ ماه اول سال مالی بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شركت مشمول جريمه مالياتی خواهد شد.

۴-جهت عدم فعاليت شركت تسليم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم فعاليت ضروری است ، پس هر سال دفاتر مالی شركت را در مهلت مقرر تهيه نماييد.

۵- برای مثال عدم فعاليت سال ۱۳۹۴( اول فروردين تا آخر اسفند ۹۴) تا ۳۱ تير ماه ۱۳۹۵ و با تسليم دفاتر مالی و اظهارنامه مالياتی عدم فعاليت شركت صورت می پذيرد.

۶- عدم فعاليت شركت را می بايست هر سال اعلام نمود.

 

بازگشت به فهرست مطالب