انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

1-دارایی ها:
دارایی ها معرف منابع اقتصادی است که در نتیجه فعالیتها و رویدادهای گذشته توسط یک واحد تجاری مشخص تحصیل شده و دارای منافع اقتصادی آتی است.
2-بدهیها:
بدهیها معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده و باید از طریق انتقال دارایی ها، ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تادیه شود.
3-حقوق صاحبان سهام:
حقوق صاحبان سهام عبارت است از مازاد دارایی های یک واحد تجاری بر بدهیهای آن که به صاحبان سهام تعلق می گیرد.
4-درآمدها:
درآمد عبارت است از جریان ورود دارایی ها یا سایر موارد افزایش دارایی های یک واحد تجاری و یا تصفیه بدهیهای آن طی یک دوره مالی که ناشی از تحویل کالا، ساخت دارایی برای مشتریان، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است که در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد.
5-هزینه ها:
هزینه عبارت است از جریان خروج دارایی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری صورت می گیرد.
6-سایر عناصر صورتهای مالی.

 

بازگشت به فهرست مطالب