انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

۱ – اداره سیستمهای حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی .

2 – نگهداری و کنترل حساب اعتبارات واگذاری و هزینه شده .

3 – انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد .

4 – ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد .

5 – تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .

6 – نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .

7 – بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .

8 – تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و … و ارائه آن به مدیریت مالی  .

9 – کنترل و نظارت بر شرایط مالی قراردادها و انجام اقدامات لازم جهت پرداخت به موقع آنها به مدیریت مالی .

10 – بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری .

11 – صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …

12 – صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی . 

13 – انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .

14 – رعایت ایمنی و بهداشت و نظم و مقررات در محیط کار .

15 – شرکت در کلاسهای آموزشی .

16 – ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .

17 – انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی  .

 

بازگشت به فهرست مطالب