انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

کلیه شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در استان خوزستان جزء شهرکهای صنعتی مناطق محروم محسوب شده و از امتیازات ذیل بهره مند می شوند:

- براساس ماده 132 قانون مالیاتها درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود . از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد در صد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع 105 این قانون معاف هستند.

-کارخانجات واقع در حوزه شهر اهوازکه تاسیسات خود را به شهرکهای صنعتی انتقال دهند از تاریخ بهره برداری بمدت 5 سال از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.