انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

دارایی ثابت:  دارایی هایی که غیر منقول هستند و تبدیل آنها به وجوه نقد در یک دوره مالی و یا یک سال صورت نمی گیرد دارائی های ثابت می باشند. مانند : زمین ، ماشین آلات و ….

 موجودی کالا:  دارایی هایی که در موسسه دائما جهت سودآوری موسسه خرید و فروش می‌‌شوند در این گروه دسته بندی می گردند. تفکیک این دارایی‌‌ها از انواع دیگر دارایی‌‌ها در انجام عملیات حسابداری از اهمیت فوق العاده‌‌ای برخوردار است. با خرید کالا جهت فروش ، ارزش سرفصل‌‌های این گروه افزوده می شود و با فروش این کالاها ارزش حساب‌‌ها کاسته می گردد. این گروه نمایشگر ارزش کالای موجود در انبار می‌‌باشد.

 سایر دارایی‌‌ها:  دارایی‌‌هایی که در سه گروه قبل نمی گنجند به عنوان سایر دارایی‌‌ها تلقی خواهند شد. به عنوان مثال امتیازهای خرید یا فروش ، سرقفلی ، حق الاختراع و … در این گروه قرار می گیرند.

 بدهی کوتاه مدت:  بدهی هایی که سررسید پرداخت آنها در کمتر از یک سال منقضی می شود بدهی‌‌های کوتاه مدت می‌‌باشند. مانند اسناد پرداختنی کوتاه مدت ، بدهی بابت آب و برق و گاز و….

 بدهی دراز مدت:  بدهی هایی که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال و یا یک دوره مالی است بدهی‌‌های دراز مدت یا بلند مدت نامیده می شوند.

 سهام و سرمایه:  حساب‌‌های سرمایه اولیه ، افزایش یا کاهش سرمایه ، ذخیره های سنواتی و … در گروه سهام و سرمایه قرار می گیرند.

 درآمدها:  سرفصل هایی که مربوط به درآمدهای حاصل از خدمات می‌‌باشند را باید در این گروه قرار داد. توجه داشته باشید که سرفصل‌‌های درآمد را از سرفصل‌‌های فروش کالا جدا نمایید. ماهیت هر دو گروه به گونه ای است که هر دو به یک شکل عمل می نمایند با این تفاوت که گروه درآمد با گروه موجودی کالا مرتبط نمی‌‌باشد اما در گروه فروش کالا این ارتباط جهت کاهش ارزش موجودی کالا وجود دارد.

 فروش:  کلیه حساب‌‌های فروش کالا را در این گروه طبقه بندی کنید. به مطلب عنوان شده در قسمت قبل (‌‌درآمدها‌‌) نیزتوجه داشته باشید.

 قیمت تمام شده کالای فروش رفته:  به ازای هریک از سرفصل‌‌های ایجاد شده در گروه موجودی کالا یک سرفصل در این گروه ایجاد نمایید. با ثبت اطلاعات به این روش کلیه پارامترهای مورد نیاز طبقه بندی شده و برای محاسبه گزارش سود و زیان در جای خود قرار خواهند گرفت.

 هزینه ها:  کلیه حساب‌‌های هزینه را در این گروه جای دهید

 جاری اشخاص:  گروه جاری اشخاص جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به شکلی با موسسه عملیات مالی انجام می‌‌دهند ، در نظر گرفته شده است. این اشخاص در مقاطع زمانی مختلف می‌‌توانند بدهکار و یا بستانکار باشند و از دیدگاه حسابداری ماهیت خود را با انجام عملیات روزانه تغییر دهند. خاصیت گروه جاری اشخاص این است که در مقطع گزارش گیری ترازنامه یا سود و زیان ماهیت حساب این اشخاص بنا به وضعیتی که دارا می‌‌باشد ، تغییر می‌‌نماید و نیازی به انتقال حساب به صورت دستی از یک گروه به گروه دیگر نمی باشد.

 حسابهای انتظامی: گروه حسابهای انتظامی جهت ثبت اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرندکه در عملیات مالی سازمان نقشی را ایفا نمی‌‌کنند. حساب‌‌هایی از قبیل حق امتیاز ، ضمانت ها و… حساب‌‌هایی هستند که در این گروه قرار می‌‌گیرند. توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک حساب انتظامی در سند طرف حساب هم حتما یک حساب انتظامی باشد. سیستم حسابداری سامان هیچ‌‌گونه کنترلی در صحت ثبت اطلاعات حساب‌‌های انتظامی ندارد و کاربران باید در هنگام استفاده از این گونه حساب‌‌ها دقت کافی مبذول دارند ، در غیر این صورت در گزارش‌‌های مالی اشکالاتی پیش آمده و تراز نخواهند شد.

گروه های صنعتی:  در مقایسه با حسابداری تجاری ، حسابداری صنعتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌‌باشد. در حسابداری صنعتی علاوه بر عملیات جاری در حسابداری تجاری نیاز به ثبت اطلاعات تولید و هزینه های آن نیز می باشد. کلیه عملیاتی را که در حسابداری صنعتی با آن روبرو خواهیم شد را به ۱۵ گروه تقسیم بندی نموده ایم. از این ۱۵ گروه ۱۰ گروه آن مشابه گروه های بحث شده در بخش گروه های تجاری می باشد بنابراین در این قسمت به شرح ۵ گروه دیگر می پردازیم.

  موجودی مواد اولیه:ارزش مواد خام و اولیه که برای تولید یک محصول به کار گرفته می شوند در این گروه ثبت می‌‌گردد.

 موجودی کالای در جریان ساخت:  ارزش مواد اولیه + کارگر مستقیم + سربار کارخانه ، در این گروه ثبت می شود.

 موجودی کالای ساخته شده:  مجموع ارزش مواد و هزینه جذب شده جهت تولید یک محصول ، ارزش موجودی کالای ساخته شده است.

 قیمت تمام شده کالای فروش رفته:   به ازای هر محصول یک سرفصل در این گروه موجود خواهد بود. هنگام فروش ارزش کالای ساخته شده جذب این سرفصل میگردد.

 هزینه ها:  کلیه هزینه های غیر مستقیم و غیر تولیدی در این گروه جای می گیرند. توجه داشته باشید که در حسابداری صنعتی هزینه هایی که با تولید به طور مستقیم درگیر می‌‌شوند افزایش دهنده دارایی محسوب شده و تا زمان فروش جزء دارایی موسسه خواهند بود. هزینه های جذب نشده تولید، نیز، تحت این گروه تعریف میگردند.