انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

حق الزحمه خدمات حسابداری برای شرکت ها به شرح زیر است؛

1- اظهارنامه مالیاتی؛ 200.000 تومان

2- تحریر دفاتر روزنامه و کل و تکمیل زونکن مدارک شامل؛ اسناد حسابداری، گزارش تراز آزمایشی قبل و بعد از بستن حسابها در سطح کل و معین، ترازنامه، سود و زیان؛ حدود 800.000 تا 1.800.000 تومان

-------------------------------

جمع کل؛ 1.000.000 تا 2.000.000 تومان