انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

۱ - قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .

2 - هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر نقدی ، پاداش ، عیدی ، اضافه کاری ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.

3 - کرایه محل موسسه که اجاری باشد.

4 - اجاره بهای ماشین آلات ادوات مربوطه در صورتی که اجاری باشد.

5 - مخارج سوخت بر روشنایی آب ، مخابرات ، ارتباطات.

6 - وجه پرداختی بابت انواع بیمه مربوطه به عملیات و دارائی موسسه ( حق بیمه گران - بیمه دستگاههای عمومی ).

7 - حق و امتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهر داری ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود.

8 - هزینه های تحقیقاتی و آزمایش و آموزش مربوط به فعالیت موسسه.

9 - هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط بر اینکه :

اول وجود خسارت محقق باشد.

دوم موضوع و میزان آن مشخص باشد.

سوم طبق مقررات قانون و یا قراردادها ی موجود جبران آن به عهده دیگری باشد.

10 - هزینه های فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی گارگران.

11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه مربوط به فعالیت موسسه باشد. احتمال زیاد برای لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.

12 - هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و عرفا" بر عهده مستاجر می باشد.

13 - هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری موسسه در صورتی که ملکی باشد.

14 - مخارج حمل و نقل.

15 - سرویس ایاب و ذهاب و آبدارخانه.

16 - حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.

17 - کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه های بانکی پرداختی بابت اخذ وام .

18 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا" ظرف یکسال از بین می روند که به عنوان هزینه ملزومات است.

19 - مخارج تعمیر و نگه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد ( به قیمت دارائی محاسبه می شود چون ارزش را افزایش می دهد ) . در صورتی که تعویض بعنوان تعمیر اساسی تلقی شده و باعث افزایش بهای تمام شده دارائی خواهد شد.

20 - هزینه اکتشاف معادن.

21-هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی به موسسات مربوط به فهالیت موسسه.

22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی ( پرداخت کننده مالیات ).

23 - زیان حاصل از تسعیر ( زیان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداری.

24 - ضایعات متعارف تولید.

25 - ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد و در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.

26 - هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت و تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی ، تحقق می یابد.

 

بازگشت به فهرست مطالب