شرح وظایف واحد مالی

ماموریت :

تامین منابع مالی حوزه مسئولیت از طریق ارتباط با اداره کل بودجه و ارائه خدمات مالی ، حسابداری ، تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محلسباتی ومعاملاتی سازمان.

اهم وظایف و اختیارات :

1دریافت برنامه کار و تهیه و تنظیم بودجه بر اساس فعالیتها برنامه های مصوب ، در چارچوب دستور العمل و ضوابط تهیه و تدوین بودجه که از سوی معاونت اداری و مالی ابلاغ  می شود.

2تبیین و توجیه برنامه کار و بودجه پیشنهادی با مشارکت و همکاری سایر مدیران و ارائه گزارشهای تحلیلی در این زمینه.

3پیگیری مستمر برای تصویب بودجه پیشنهادی و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مراجع تصمیم گیری در سازمان.

4تهیه و تنظیم اصلاحیه های ، بودجه در صورت تغییر حجم فعالیتها و اقلام هزینه و درآمد.

5تهیه و ارائه گزارشهای مقایسه ای بودجه و عملکرد برای ارائه به معاونت یا مدیریت کل حوزه و اداره بودجه.

6بررسی و پیشنهاد راههای اعمال صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد های ناشی از عملیات.

7ایجاد ارتباط با اداره کل بودجه جهت دریافت اعتبارات مصوب و تخصیصی.

8توزیع و تخصیص اعتبارات دریافتی بین فعالیتهای مختلف بر اساس اولویتهای پیش بینی شده.

 -9تنظیم و کنترل جریان نقدینگی.

10محاسبه و پرداخت هزینه ها و دریافت درآمدها و نگهداری حسابهای مربوط

11ثبت و ضبط و نگهداری فعالیتهای مالی در چارچوب مقررات سازمان.

12تهیه گزارشها و صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و …)

13حفظ و نگهداری اسناد ،اوراق بهادار و ضمانت نامه های دریافتی و انجام اقدامهای لازم در مورد وصول ، تمدید یا ابطال آنها.

14خرید خدمات غیر پرسنلی مورد نیاز حسب ضرورت و در چارچوب مقرارت مصوب.

15بررسی نیازهای مربوط به ملزومات اداری و برآورد نیازها بر حسب اولویتها.

16سفارش اجناس ،لوازم،تجهیزات،مواد وسایل مورد نیاز به سیستم تدارکات متمرکز و یا خرید آنها به صورت مستقل بر اساس ضوابط و مقرارت مصوب و یا ختیارات تفویض شده.

17کنترل کمی و کیفی کالاهای ورودی به انبار ، نگهداری فیزیکی موجودی انبار و اطلعات مربوط به آنها بر اساس روشهای مصوب.

18سفارش خرید به موقع مایحتاج حوزه مسئولیت بر اساس نقطه سفارش.

19دریافت سفارش پخش آگهی از مشتریان و هماهنگی با مدیریت های صدا وسیمای مرکز جهت تنظیم ساعات پخش آگهی های محلی.

20دریافت سفارش تولید آگهی از مشتریان و هماهنگی با مدیریت های صدا و سیمای مرکز جهت تولید آگهی به سفارش مشتری.

 -21تنظیم و انعقاد قرارداد تولید و پخش آگهی در چارچوب ضوابط و مقرارت مصوب.

22بررسی و پیشنهاد تعرفه های آگهی های محلی به اداره کل امور بازرگانی.

23دریافت وجوه عایدی از تولید پخش آگهی ها و تهیه و تنظیم اسناد ، مدارک و صورتحسابهای مربوطه و واریز وجوه به حسابهای تعیین شده.

24اجرای رهنمودهای تخصصی اداره کل امور بازرگانی در زمینه تولید و پخش آگهی ها و امور مرتبط با آنها.

25ارائه گزارشهای تخصصی و آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای مالی، حسابداری ،تدارکاتی و انبارداری و بازرگانی به مدیریت مافوق و واحدهای تخصصی ستادی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *