شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی

 • رسیدگی وکشف تخلفات و تقصیرات کلیه مامورین مالیاتی ، سایر مامورین که طبق قانون مسئول وصول مالیات هستند . تعقیب آنها و تحقیق درجهات اخلاقی واعمال و رفتار ماموران مذکور.

 • رسیدگی و اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی ، نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی وکارشناسان مالیاتی و جابجایی ایشان از نقطه نظر رفتاری با توجه به عملکرد گذشته آنان.

 • سیدگی به شکوائیه مودیان مالیاتی و گزارشهای رسیده از مراجع رسمی و ارجاعاتی که ازطرف وزیر اموراقتصادی و دارای یا هیات عالی انتظامی مالیاتی بعمل می آید.

 • رسیدگی و احراز تخلف مامورین مالیاتی دراجرای بندهای 1و2 ماده 270 قانون و تعقیب آنان.

 • رسیدگی به گزارش توجیهی اداره امورمالیاتی درخصوص صدور برگ تشخیص مالیات متمم (ماده 156 قانون).

 • تعقیب صاحبان دفاتر اسناد رسمی درمواردی که از وظایف و تکالیف مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم عدول کرده اند از طریق دادگاه سردفتران و دفتر یاران.

 • اعلام جرم علیه قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی و نیز اعضای موضوع بند 3 ماده 244 قانون و تعقیب آنها.

 • رسیدگی به کلیه آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.

 • رسیدگی به آرای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.

 • تحقیقات و اخذ توضیح از متهمین مربوط به موارد فوق درخصوص اتهامات وارده جهت احراز واقعیت و کشف حقایق.

 • انجام ماموریت و مراجعه به کلیه واحدهای مالیاتی تهران و شهرستانهای سراسر کشور.

 • شرکت درجلسات دادگاههای عمومی درصورت لزوم.

 • رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم.

 • صدور ادعانامه برای مامورین مالیاتی ، نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، کارشناسان و حسابرسان مالیاتی در صورت احراز درهریک از موارد فوق.

 • بررسی به منظور افزایش سطوح رعایت مقررات مالیاتی با توجه به تقصیرات و تخلفات کشف شده مامورین مالیاتی.

 • بررسی وشناسایی گلوگاه های فساد خیز درحیطه فعالیتهای سازمان امورمالیاتی کشور و گزارش آن به ریاست سازمان به منظور پیش گیری از تخلفات احتمالی.

 • انجام ماموریت‌های ارجاع شده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *