بایگانی دسته: مقالات

چه اشخاصی مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می باشند؟

برابر ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن؛
– کلیه اشخاص حقوقی
– صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
– صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شوند

 

پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقیقی شامل چه نرخی از مالیات می شود؟

براساس تبصره ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (10%) می‌باشد.

کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین ‌شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام ‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

 

آیا امکان کاهش زیان انباشته از محل جاری شرکا وجود دارد؟

براساس رای شورایعالی مالیاتی که در بخشنامه 200/93/81 مورخ 93/07/20 ابلاغ گرد، زیان انباشته ای که توسط سهامداران یا از محل جاری شرکا تقبل شده باشد، درآمد محسوب و مطالبه مالیات از این بابت قانونی خواهد بود.

 

چگونگی تشخيص موديان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط خريداران کالا يا خدمت ؟

کليه موديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده مکلف به درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه ذيل صورتحساب‌های صادره می باشند و خريداران کالا و يا خدمت در حال حاضر میتوانند از طريق مدارک ثبت نام اينترنتی مودی و یا از طريق گواهينامه‌ صادره توسط سازمان امور مالياتی کشور از صحت و قانونی بودن پرداخت ماليات و عوارض به فروشنده (به عنوان مودی ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده) اطمينان حاصل نمايند.

 

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در قبال بدهی مالیاتی شرکت چیست؟

در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: “مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت”.

سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور وصول بدهی مالیاتی شرکت‌های خصوصی، راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال اعضای هیئت مدیره مربوطه را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه گردد، ضبط کند.

 

مجازات های درجه شش برای مرتکبان جرائم مالیاتی

بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالياتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. براين اساس هفت مصداق برای جرم مالياتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی اين هفت کار را انجام دهد مجرم مالياتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود:

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن،

3- ممانعت از دسترسی ماموران مالياتی به اطلاعات مالياتی و اقتصادی خود يا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتی

4- عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقيم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتی در مواد قانونی تعيين شده،

5- تنظيم معاملات و قراردادهای خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهای مؤديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع،

6- خودداری از انجام تکاليف قانونی در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزينه‌ای در سه سال متوالی،

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ديگر، به منظور فرار مالياتی

مجازات‌های درجه شش عبارتند از؛

حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
– شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حكم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

 

محرمانه بودن اطلاعات مودی به چه ميزان رعايت می‌شود؟

ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم – اداره امور مالياتی و ساير مراجع مالياتی بايد اطلاعاتی را که ضمن رسيدگی به امور مالياتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداری نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

 

دلایل علی الراس شدن مودیان مالیاتی

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته باشیم
۲- بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
۳- در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیرقابل رسیدگی باشند (دفاتر مورد قبول هستنند اما هزینه مورد قبول نیستنند و یا دفاتر طبق آئین‌نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست که این نظر ممیز می‌باشد)

 

پنج مورد مهم مالیاتی و بیمه ای که باید در مهلت قانونی انجام شود

۱– ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان: طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد.

۲– ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان: لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است.

۳– ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا ۱۵ روز بعد از پایان دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

۴– ارسال گزارشات معاملات فصلی: گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد.

۵– ارسال اظهارنامه عملکرد: براساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهارنامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود.

 

نحوه اجرای عدم فعالیت و گزارش به حوزه مالیاتی

۱-عدم فعاليت شركت ناظر به گذشته می‌باشد و نمی‌توان نسبت به آينده يا سال مالی بعد اعلام عدم فعاليت نمود.

۲- جهت اعلام عدم فعاليت بايد تشكيل پرونده دارایی نمود و بدون تشكيل پرونده عدم فعاليت معنایی ندارد.

۳- عدم فعاليت شركت حتما بايد در مهلت قانونی یعنی ۴ ماه اول سال مالی بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شركت مشمول جريمه مالياتی خواهد شد.

۴-جهت عدم فعاليت شركت تسليم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم فعاليت ضروری است ، پس هر سال دفاتر مالی شركت را در مهلت مقرر تهيه نماييد.

۵- برای مثال عدم فعاليت سال ۱۳۹۴( اول فروردين تا آخر اسفند ۹۴) تا ۳۱ تير ماه ۱۳۹۵ و با تسليم دفاتر مالی و اظهارنامه مالياتی عدم فعاليت شركت صورت می پذيرد.

۶- عدم فعاليت شركت را می بايست هر سال اعلام نمود.