موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی

-1 در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
-2
عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز .
-3
تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها.
-4
ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت بين سطرها.
-5
ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت بين حاشيه ها.
-6
تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
-7
جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
-8
محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميايي.
-9
بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دريافت و پرداخت.
-10
عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده  و نانوشته.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *