مجازات های درجه شش برای مرتکبان جرائم مالیاتی

بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالياتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. براين اساس هفت مصداق برای جرم مالياتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی اين هفت کار را انجام دهد مجرم مالياتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود:

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن،

3- ممانعت از دسترسی ماموران مالياتی به اطلاعات مالياتی و اقتصادی خود يا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتی

4- عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقيم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتی در مواد قانونی تعيين شده،

5- تنظيم معاملات و قراردادهای خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهای مؤديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع،

6- خودداری از انجام تکاليف قانونی در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزينه‌ای در سه سال متوالی،

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ديگر، به منظور فرار مالياتی

مجازات‌های درجه شش عبارتند از؛

حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
– شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حكم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *