مجازات فرار از مالیات طبق قوانین

عنوان جرم

مجازات

قانونهای مرتبط

نپرداختن مالیات و همچنین سود سهام دولت حداکثر یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از سوی شرکت های دولتی (فرار از مالیات )

در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود

ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور

استناد به اسناد و مدارکی که بر خلاف حقیقت تنظیم شده برای فرار از مالیات (فرار از مالیات)

علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون(حبس 3 ماه تا 2 سال ) از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

خارج نمودن اموال مورد تامین از تصرف خود از سوی مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی (فرار از مالیات)

حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 161قانون مالیات های مستقیم

تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

تخلف سردفتر اسناد رسمی در خصوص کسر مالیات (فرار از مالیات)

بار اول :جریمه معدل 20% مالیات بار دوم :حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 200 قانون مالیات های مستقیم

به دفاتر و اسناد و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده به قصد فرار از پرداخت مالیات (فرار از مالیات)

حبس 3 ماه تا 2 سال

ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *