انواع کتمان درآمدها از نظر سازمان امور مالیاتی

۱- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران. مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی و… بعمل می آید.
۲- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران جاری شرکا و غیره.
۳- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه.
۴- اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
۵- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
۶- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.
۷- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
۸- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا­ب هزینه های موسسه.
۹- ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.
۱۰- خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.
۱۱- دستکاری در وسایل اندازه گیری کالا
(کم فروشی) و سو استفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
۱۲- منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.
۱۳- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
۱۴- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
۱۵- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.
۱۶- انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد، کالا و هزینه.
۱۷- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.
۱۸- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده، دستمزد و سربار تولید.
۱۹- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
۲۰- از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.
۲۱- حذف، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.
۲۲- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و سازمان امور مالیاتی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *